Priser og tilskud

Hvis du er sikret i gruppe 1, hvilket er det mest almindelige, er alle undersøgelser og behandling gratis, bortset fra visse attester, helbredserklæringer og vaccinationer.

Hvis du er sikret i gruppe 2, skal du selv betale for konsultation og undersøgesler.

Dertil kommer diverse tillægsydelser.

Betaling for private ydelser:

De få ting, som du selv skal betale i praksis, forventer vi at du afregner kontant i klinikken. Dankort modtages.

Hvis vi senere skal bruge tid og kræfter på at sende en regning eller en rykker tillægger vi et administrationsgebyr/rykkergebyr.

Ved sygemeldinger sender vi ikke regning til din arbejdsgiver. Vi afregner kontant med dig, hvorefter du afregner med din arbejdsgiver.

Attester:

Kørekort, afhængig af attestens omfang.

Sygemelding til arbejdsgiver “mulighedsattest” og attest i forbindelse med afbestilling af rejse: Afhængig af attestens omfang.

Vaccinationer:

Influenza:

Vaccinationer iøvrigt:

Honorar for vaccination incl. rådgivning:
(Familierabat: ved familie på 2 voksne og 2 børn (eller flere) bortfalder vaccinationshonoraret for barn nummer to – dog skal vaccinen fortsat betales).

Vaccinationerne i det almindelige børnevaccinationsprogram er naturligvis gratis.

For medlemmer af sygesikringen Danmark gives tilskud til vacciner, se http://www.sygeforsikring.dk/Default.aspx?ID=339

Øvrige:

Helbredsvurdering.