Information om konsultationer

Almindelig konsultation

Der er her tale om alle de problemstillinger, der skal løses, men ikke haster. Det gælder børneundersøgelser, vaccinationer, kørekort og andre attester samt regelmæssig kontrol af kroniske sygdomme m.v. Tid til en sådan konsultation bestilles via sekretæren eller via selvbetjening.

Almindelige konsultationer kan indeholde diverse problemer af psykisk og fysisk art, vi beder dog om, der ikke tages for mange emner op.Dette af hensyn til dig selv og os; du kan måske ikke huske, hvad der blev sagt og vi kan glemme, hvad vi skulle følge op på.  Sekretærerne prøver at afsætte den nødvendige tid, men for at spare den næste patient for ventetid og af respekt for kvaliteten af vores arbejde, kan du blive bedt om at få en ny tid til opfølgning og afslutning af den pågældende problemstilling.

Der er indgået en ny overenskomst mellem regionerne og de praktiserende læger.
Den medfører desværre en forringelse af servicen på mange punkter, blandt andet at det ikke er muligt at bestille tid til to forskellige konsultationer samme dag.

Hvis du er sikret i gruppe 1, hviket er det mest almindelige, er alle undersøgelser og behandlinger gratis, bortset fra visse attester, helbredserklæringer og vaccinationer.

Hvis du er sikret i gruppe 2, skal du selv betale for konsultation og undersøgelser:
En konsultation koster 250 kr.
Dertil kommer diverse tillægsydelser.

Akut sygdom

Lægehuset råder hver dag over akutte tider. Dette er korte tider efter aftale, hvor en akut problemstilling tages op. Der vil selvsagt her ikke være afsat tid til andre spørgsmål eller problemstillinger.
Såfremt henvendelsen ikke er af akut karakter, vil man kunne blive afvist og anmodet om at bestille en ny tid ved lejlighed.

Da der er tale om akutte problemstillinger, vil man ikke være sikker på at blive behandlet af ens faste læge, men blive behandlet af den læge, der hurtigst har tid den pågældende dag.
Dette for at undgå, at akut syge patienter skal vente unødigt længe.

Sygebesøg

Lægehuset kører akutte sygebesøg efter telefonisk henvendelse samme dag. Det er dog alene op til lægen at vurdere, hvor vidt der skønnes at være behov for et sygebesøg.

Forebyggende konsultationer

Forebyggende konsultationer kan dreje sig om hjerte- kar-sygdomme, f.eks. højt blodtryk, eller sukkersyge, knogle- afkalkning, psykiske sygdomme og gigtsygdomme, KOL m.m. Til disse konsultationer bliver der afsat ekstra tid, og der vil af hensyn til udbyttet af konsultationen ikke være tid til at tage andre emner op.

Forud for en sådan konsultation, skal der typisk foreligge resultater fra relevante undersøgelser: f.eks. blodprøver, EKG mm.

Konsultationer ved sygeplejersker kan være opfølgninger efter lægekonsultationer eller egne konsultationer.

Opsøgende hjemmebesøg

Opsøgende hjemmebesøg er et tilbud til ældre, svækkede patienter, fortrinsvist over 75 år, hvor en helhedsvurdering af den enkeltes problemer søges vurderet ved et længerevarende besøg i eget hjem. Dette foretages ofte efter, at der er lavet undersøgelser ved et forudgående besøg af en sygeplejerske.

Hjemmebesøg

Efter aftale og lægelig vurdering aflægges hjemmebesøg i forbindelse med alvorlig sygdom og i forbindelse med udskrivning fra sygehus efter kompliceret indlæggelse og behandling.