Receptfornyelser

Lægehuset ønsker, at den medicin, som du indtager, er den rigtige medicin for dig. Brug af medicin skal altid ske efter vurdering og aftale mellem patient og læge.

Vi bestræber os derfor på, at fast medicin for kronisk sygdom ordineres ved besøg hos lægen, så recepten dækker frem til næste aftalte kontrol i lægehuset. Enhver form for behandling med medicin bør drøftes med lægen mindst én gang om året.

Det er lægehusets mål, at medicinbestilling gennem denne hjemmeside og ved telefonopkald til vores personale reduceres og på sigt udgår.

Ved receptudstedelse af sovemedicin, stærk smertestillende  medicin og beroligende medicin, skal man møde op til konsultation. Dette i henhold til vejledning fra Sundhedsstyrelsen. Samme praksis gælder for receptudskrivning af mere speciel medicin som eksempelvis Ritalin.