Neuropraksis

larsWnps-flad-venstre

Neurolog Lars Weitemeyer Overlæge PhD  Speciallæge i neurologi Münster Universitet Født 1970 Medlem af: Den almindelige danske Lægeforening Foreningen af speciallæger Dansk Neurologisk Selskab Deutsche Gesellschaft für Neurologie.

Corona:

For at mindske smitterisikoen bliver – såfremt dette vurderes medicinsk forsvarligt – kontroltider ændret til telefonkonsultationer/ video-konsultationer, og første konsultation kan i nogle tilfælde blive udskudt til et senere tidspunkt.. Sekretærerne vil informere dig herom. Hvis ikke du hører fra os, gælder den aftalte tid med fremmøde. Du kan selvfølgelige altid kontakte os, hvis du ønsker at aftalen udsættes.

Har du tegn på forkølelse, hoste, ondt i halsen, diarré eller føler dig syg, skal du IKKE møde op til den aftalte tid, dette gælder også mhp. eventuelle ledsagende personer. Du bedes i så fald om at ringe til klinikken og aflyse tiden/ aftale en ny tid på et senere tidspunkt. Hvis du skal udredes for en akut/subakut problemstilling, og der samtidigt er mistanke om COVID-19, kan du også blive henvist til sygehus i stedet for.  

Det anbefales, at du om muligt kommer alene eller højst ledsaget af en person. Du bedes om ikke at møde op før det aftalte konsultationstidspunkt og at holde afstand i venteværelset.

Vi håber på forståelse for dette.

Ved speciallægens fravær kan oplysninger om andre speciallæger findes på http://Sundhed.dk

Tilsynsrapport fra SST  kan ses på : https://sundhedsstyrelsen.dk/da/uddannelse-autorisation/tilsyn-med-omraader/private-behandlingssteder/tilsynsrapporter/~/media/D6D1BCDE92AA407EA737DB11FE08FDEB.ashx

Konsultation:

Onsdag, torsdag og fredag efter aftale. Henvisning fra egen læge kræves.

neuropraksis@dadlnet.dk