Neuropraksis

Lars billede hjemmeside

 

 

 

 

Neurolog Lars Weitemeyer Overlæge PhD  Speciallæge i neurologi Münster Universitet Født 1970 Medlem af: Den almindelige danske Lægeforening Foreningen af speciallæger Dansk Neurologisk Selskab Deutsche Gesellschaft für Neurologie.

Corona:
Har du tegn på forkølelse, hoste, ondt i halsen, diarré eller føler dig syg, skal du IKKE møde op til den aftalte tid, men kontakte sekretæren, dette gælder også mhp. eventuelle ledsagende personer.  Hvis du skal udredes for en akut/subakut problemstilling, og der samtidigt er mistanke om COVID-19, kan du også blive henvist til sygehus i stedet for.

Ved speciallægens fravær kan oplysninger om andre speciallæger findes på http://Sundhed.dk

Tilsynsrapport fra SST  kan ses på : https://sundhedsstyrelsen.dk/da/uddannelse-autorisation/tilsyn-med-omraader/private-behandlingssteder/tilsynsrapporter/~/media/D6D1BCDE92AA407EA737DB11FE08FDEB.ashx

Konsultation:

Onsdag, torsdag og fredag efter aftale. Henvisning fra egen læge kræves.

neuropraksis@dadlnet.dk