Neuropraksis

Lars billede hjemmeside

 

 

 

 

Neurolog Lars Weitemeyer Overlæge PhD  Speciallæge i neurologi Münster Universitet Født 1970 Medlem af: Den almindelige danske Lægeforening Foreningen af speciallæger Dansk Neurologisk Selskab Deutsche Gesellschaft für Neurologie.

Corona:
Har du tegn på forkølelse, hoste, ondt i halsen, diarré eller føler dig syg, skal du IKKE møde op til den aftalte tid, dette gælder også mhp. eventuelle ledsagende personer. Du bedes i så fald om at ringe til klinikken og aflyse tiden/ aftale en ny tid på et senere tidspunkt. Hvis du skal udredes for en akut/subakut problemstilling, og der samtidigt er mistanke om COVID-19, kan du også blive henvist til sygehus i stedet for. 

Ved speciallægens fravær kan oplysninger om andre speciallæger findes på http://Sundhed.dk

Tilsynsrapport fra SST  kan ses på : https://sundhedsstyrelsen.dk/da/uddannelse-autorisation/tilsyn-med-omraader/private-behandlingssteder/tilsynsrapporter/~/media/D6D1BCDE92AA407EA737DB11FE08FDEB.ashx

Konsultation:

Onsdag, torsdag og fredag efter aftale. Henvisning fra egen læge kræves.

neuropraksis@dadlnet.dk