Neuropraksis

Lars billede hjemmeside

 

 

 

 

FLYTTET PR. 01.01.24 TIL LÆGERNE RINGGADE, Ringgade 168, RING 74 42 14 14.

Neurolog Lars Weitemeyer Overlæge PhD  Speciallæge i neurologi Münster Universitet Født 1970 Medlem af: Den almindelige danske Lægeforening Foreningen af speciallæger Dansk Neurologisk Selskab Deutsche Gesellschaft für Neurologie.

Ved speciallægens fravær kan oplysninger om andre speciallæger findes på http://Sundhed.dk

Tilsynsrapport fra SST  kan ses på : https://sundhedsstyrelsen.dk/da/uddannelse-autorisation/tilsyn-med-omraader/private-behandlingssteder/tilsynsrapporter/~/media/D6D1BCDE92AA407EA737DB11FE08FDEB.ashx

Konsultation:

Onsdag, torsdag og fredag efter aftale. Henvisning fra egen læge kræves.

neuropraksis@dadlnet.dk