Akupunktur

Akupunktur er en gammel kinesisk behandlingsmetode, som har overlevet og bliver brugt med en vis succes i dag. Der er lavet mange videnskabelige vurderinger af metodens værdi, og herudfra behandler mange praktiserende læger i dag med nålene.

Lægehuset bruger den modificerede ”vestlige” nåleplacering, som har vist sig at være ligeså effektiv som den klassisk kinesiske.
Forskellen på de 2 behandlingsformer er, at man i den kinesiske behandling sætter en del nåle i stimulationspunkter, som er filosofisk definerede, medens man i den vestlige form i højere grad bruger at sætte nåle i smertepunkter. Begge metoder benytter sig dog også af de meridianbaner, som de gamle kinesere definerede.