Alkohol

Tilbud om rådgivning og behandling

I lægehuset har vi tilbud om rådgivning og behandling, hvis du har alkoholproblemer og har brug for en samtale eller ønsker behandling med f.eks. antabus.
Der er samtidig mulighed for selv at søge hjælp til forebyggende samtaler, behandling af misbrug samt til afrusning og/eller abstinensbehandling gennem kommunens 3 rådgivningscentre. Nærmeste center er:

https://sonderborgkommune.dk/borger/kontakt-misbrugscentret

Misbrugscenteret , Brorsonvej 1, 6400 Sønderborg.  telefonnummer: 8872 4485

Her kan borgere i kommunen med alkohol og/eller stofmisbrugs problemer gratis henvende sig. Også børn og pårørende til misbrugere kan få hjælp og rådgivning. Der er åben rådgivning og såfremt man ønsker det, kan man være anonym ved den første henvendelse.

Enhver borger kan henvende sig direkte til centret, eller blive henvist af egen læge eller af andre myndigheder.

Ved behandlingens begyndelse tages der afsæt i hvor belastet man er af misbruget, herunder tilbydes mulighed for afrusning, medicinsk og psykologisk afklaring og behandling samt eventuel midlertidigt ophold på behandingsinstitution.