Beroligende medicin og sovemedicin

For at efterleve Sundhedstyrelsens krav til ordination af vanedannende medicin udskriver lægehuset kun recept på vanedannende medicin efter personlig kontakt ved lægen.

Normalt udskrives vanedannende medicin til 1 måned ad gangen, hvorefter man ved en lægekonsultation på ny, vurderer behovet for fortsat behandling med den vanedannende medicin, ligesom der tilbydes hjælp til aftrapning.

Vejledning om vanedannende medicin

Vejledning om ordination af afhængighedsskabende lægemidler beskriver de gældende regler for stærke smertestillende lægemidler. Vejledning nr. 38 af 18. juni 2008:

http://www.sst.dk/Tilsyn%20og%20patientsikkerhed/Behandling%20med%20laegemidler/Afhaengige_laegemilder.aspx

https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=117508