Blodprøver

Alle lægehusets medarbejdere er uddannede til selv at kunne foretage de fleste undersøgelser. Vi behøver derfor i de fleste tilfælde ikke at sende dig videre til laboratoriet på sygehuset.

Vi er glade for og stolte af at kunne tilbyde denne blodprøve-service i nærsamfundet til vore patienter.

Vi skal imidlertid gøre opmærksom på, at alle blodprøver – ligesom på hospitalet – skal være ordineret af læge eller aftalt med sygeplejerske/sekretær via læge.

Det er ikke muligt for patienter selv at beslutte, hvilke blodprøver, der skal tages. Ordination af blodprøver kræver en lægefaglig vurdering.

Der skal således altid foreligge en specifik aftale om, hvilke prøver, der skal tages, inden patienten møder op på laboratoriet.