Kroniske sygdomme

Patienter med kronisk sygdom tilbydes kontrol og vejledning i lægehuset i henhold til nyeste anbefalinger fra Dansk Selskab for Almen Medicin (DSAM): eksempelvis patienter med sukkersyge, for højt blodtryk, kronisk hjertesygdom, astma eller allergi, rygerlunger, knogleskørhed.

I Møllegade Lægehus søger vi at samarbejde internt som et team omkring vores patienter med kroniske sygdomme. Vi ønsker herigennem at  forbedre kvaliteten og lette adgangen for råd, vejledning og behandling. Samtidig at optimere samarbejdet med vores kolleger i sundhedsvæsenet kommunalt og på sygehusene, så den enkelte patient får tilbudt bedst mulig og koordineret omsorg.

Dette betyder, at man som patient nogen gange skal til konsultation eller undersøgelse ved lægehusets sygeplejerske eller sekretær alene –  andre gange ved læge. Ofte vil et besøg ved læge være forudgået af undersøgelser ved hjælpepersonalet ugen inden, således at lægen ved konsultationen kan tage aktion på de fremkomne svar.

Der tilbydes for hver kronisk sygdom således typisk en større konsultation en gang årligt: ÅRSKONTROLLEN.  Yderligere 3 kvartalskontroller,  eller flere kontroller og samtaler i løbet af året. Sidstnævnte alt efter personligt behov og sygdommens sværhedsgrad.

Tid til konsultationerne aftales typisk fra gang til gang