Kostvejledning

Lægehuset tilbyder kost- og motionsvejledning. Efter  samtale med læge planlægges vejlednings- og eventuelt supplerende undersøgelsesforløb i lægehuset. Vi søger at kortlægge uhensigtsmæssige vaner og livsstil, for derefter at hjælpe dig til at forstå mulighederne for nødvendige ændringer.

Du definerer selv dine personlige mål, hvorefter vi hjælper dig med at nå dem.

Vi måler vægt, livvidde og udregner BMI (Body Mass Index). Blodprøver og andre undersøgelser efter individuel vurdering af læge.

Der er mulighed for et længere forløb, hvor vi udfører vægtkontroller, indtil målet er nået.

http://www.altomkost.dk/Forside.htm

http://www.sst.dk/Publ/Publ2010/CFF/Vaegttab/Vaegttab.pdf – pjecen små skridt til et vægttab.

http://www.sst.dk/publ/Publ2011/BOFO/Vaegttab/10vejeVaegttab.pdf – 10 veje il et vægttab.