Lægehuset

Møllegade Lægehus er en lægepraksis med fire faste læger, en uddannelseslæge, to sygeplejersker og tre sekretærer. Sammen tager vi os af de fleste problemstillinger, som du som patient henvender dig med.
Vi behandler sygdom og foretager forebyggende sundhedsydelser.

I praksis søger vi at holde en høj faglig kvalitet, ved regelmæssigt at efteruddanne alle medarbejdere samt ved at kontrollere vores udstyr og arbejdsgange igennem kvalitetsstandarter. Vi søger om muligt altid at investere i og gøre brug af det mest moderne udstyr i den daglige drift.
Lægerne er alle speciallæger i almen medicin og derudover efteruddannede indenfor forskellige interesseområder.

Lægehuset deltager i videreuddannelsen af yngre læger: dvs. vi har både læger der skal arbejde på sygehusene og læger som er under uddannelse til at arbejde i almen praksis. En uddannelses-læge er en færdiguddannet læge.  Lægerne har alle mindst haft 6 måneders videreuddannelse på et hospital inden de kommer ud i en klinik. Uddannelses-lægen arbejder altid under vejledning af de faste læger.

Sygeplejerskerne er efteruddannede til at deltage i det specifikke arbejde i almen praksis.
Sekretærerne, som er lægesekretæruddannede, er samtidig særskilt uddannede på sygehuset, så de kan foretage stort set alle analyser i vores laboratorium.

Alle lægehusets medarbejdere deltager aktivt i husets daglige drift og udvikling gennem møder, kurser og intern dialog.

Lægehuset har siden 2010 huset to privat praktiserende psykologer, siden 1. juli 2014 er huset yderligere beriget med en privat praktiserende speciallæge i neurologi, Lars Weitemeyer.

Praksis  i dag

Praksis råder over 678 m2 fordelt på 2 planer. På 1. sal er to lokaler udlejet, de øvrige lokaler bruges primært som medarbejdersfære i form af aflåst medarbejderindgang med rum og faciliteter til møde- og undervisnings-aktiviteter.

Patientmodtagelse og behandling i lægehuset foretages alene i de to bygningers stueplaner, således er der patientindgang mod vest i den gamle hovedbygning. Bygningen huser ud over garderobe og toilet lægehusets sekretariat, laboratorium, akutstue og to sygeplejerskerum.

Det ene sygeplejerskerum er specielt indrettet som akutstue, således at lægehuset kan behandle mindre, akutte sårskader og andre akutte tilstande.

Den nye tilbygning huser patienttoilet og venteområde, samt fem specielt indrettede rum til undersøgelse, behandling og samtale ved læge.

Lægehusets historie

Klinikken startedes som en enkeltmandspraksis i Skolegade (nu Asylvej) i1919 af læge Wilhelm Lester (1919-1941), der i 1941 overdrog praksis til Johan Christian Friedrich Zimmermann (1941-1962).

I 1957 blev praksis udvidet til en to-mandspraksis idet Eiler Hempel-Jørgensen (1957-1983) kom til, samtidig med at praksis flyttede til lokalerne på Kongevej 45. Praksis blev herefter drevet som en samarbejds- to-mands praksis under navnet Lægerne Kongevej 45 de følgende år af lægerne Ib Michael Munch-Jørgensen(1962-1971); Peter Horst Gocht-Jensen (1971-2001) og Gunnar Hansen (1984-2002).

I 1997 tiltrådte Hans Christian Iden Møller som 3. læge i en tre-mands delepraksis, følgende Pia Therkildsen i 2002. Alt for tidlig sygdom og død gjorde at Gunnar Hansen måtte forlade praksis, der pludseligt stod med to læger og mange patienter. De følgende år blev praksis strukturen ændret mod det nuværende Møllegade Lægehus, hvor man for første gang fik ansat sygeplejerske som del af et behandlerteam omkring den enkelte patient. Med skelen til udviklingen i det omkringliggende sundhedsvæsen ønskedes på sigt en større praksis med mindre sårbarhed overfor ydre forandringer og mulighed for større fleksibilitet, frihed og mangfoldighed for såvel brugere af klinikken som praksis medarbejdere. Sommeren 2007 opkøbte Christian Møller og Pia Therkildsen således nabopraksis efter Behrend Sehested, der havde drevet solopraksis fra Kongevej 47. Nye omstruktureringer fulgte, man ønskede mere plads og flere hænder. I 2009 købte Lone Grønbæk sig ind i praksis, for at være med til at opbygge og drive det nuværende Møllegade Lægehus på Møllegade 20.  Efter indflytningen i efteråret 2010 er praksis fortsat sin udvikling – der er ansat yderligere sygeplejerske og sekretær, ligesom praksis har fået faciliteter og mulighed for at deltage i videreuddannelsen af yngre læger i regionen.

De nuværende lokaler er kommet i stand efter en længere og omfattende om- og tilbygning af det tidligere møllehus. Huset er beliggende op til Kongevejsparken i et gammelt skanseområde, placeret på toppen af den alsiske del af Sønderborg med udsyn til land og hav.

Hovedbygningen i lægehuset er fra 1901 og var oprindeligt møllehus for Ceciliemøllen.

I begyndelsen af det 19. århundrede fandtes der 8 vindmøller i Sønderborg, heraf er nu kun Slotsmøllen tilbage. En af de senest forsvundne var Ceciliemøllen på toppen af Møllebakken. Den første mølle blev opført på stedet i 1741 som en gryn- og grubbermølle. Sommeren 1871 nedbrændte den, og en ny blev følgende opført.

Møllen er for længst forsvundet, men møllehuset har siden haft en spændende historie: været kontor og lagerbygning, været bopæl for Mødrehjælpen og sidst fungeret som privatbolig og lægepraksis for læge Paul Otto Meyer. I 2009 overtog ”Møllegade Lægehus” bygningerne, og ombygningen til det nuværende lægehus blev påbegyndt.