Neuropraksis

larsW

 

Neurolog Lars Weitemeyer

Overlæge PhD  Speciallæge i neurologi
Münster Universitet
Født 1970

Medlem af:
Den almindelige danske Lægeforening
Foreningen af speciallæger
Dansk Neurologisk Selskab
Deutsche Gesellschaft für Neurologie

.

.

 

E-mail: neuropraksis@dadlnet.dk
(Ikke sikker kommunikation / ikke beskyttet med kryptering)

DDKM akkrediteret, lille logo

http://stps.dk/da/sundhedsprofessionelle-og-myndigheder/tilsyn-med-omraader/private-behandlingsteder/tilsynsrapporter/~/media/D6D1BCDE92AA407EA737DB11FE08FDEB.ashx

nps flad venstre